Det kan du forvente:

  • 1 til 1 samtaler
  • Dine vaner i fokus
  • Forløbet tilpasses dig

Hvordan arbejder man med vaneændringer?

Vaner er en af de stærkeste prædiktorer for både spiseadfærd og træningsadfærd, derfor er det essentielt at arbejde med dine vaner i samspil med trænings- og ernæringsplaner. Men for at ændre på noget er du nødt til at have kendskab til dine vaner.

Professionel hjælp

Overblik over dine mål

Find frem til, hvad du vil

Vi arbejder i trygge rammer, hvor du møder rummelighed!

Jeg arbejder udfra coachingmodellen fra Morten Elsøe og Anne Gaardmand med afsæt i Sofie Manning, hvor jeg hjælper dig til at være nysgerrig på dig selv og dine handlinger. Vi laver realistiske og holdbare målsætninger og en specifik plan for dig ét lille skridt af gangen.

Vanecoaching handler ikke om at fjerne de dårlige vaner men om at lære at handle anderledes og lære nye vaner, der støtter dig i din overordnede målsætning.

Hvad er en vane?

  • En konkret handling eller sekvens af handlinger
  • Vaneadfærd er fundamentalt forskellig fra ikke-vaneadfærd
  • Kræver minimal information
  • Uafhængig af intentioner (hvad man i virkeligheden vil)
  • Udløses af situationsbestemte signaler
  • Er automatisk
  • Handling, der går forud for det, som folk tror er en handling